Do czego służy defibrylator?

Defibrylacja to zabieg medyczny, stosowany podczas reanimacji, przy użyciu defibrylatora, mogący przywrócić hemodynamicznie wydolną czynność serca w warunkach migotania komór oraz częstoskurczu komorowego z niewyczuwalnym tętnem.

Polega na oddziaływaniu na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii, zewnętrznie poprzez powierzchnię klatki piersiowej, za pomocą defibrylatora.

W przypadku pojawienia się u poszkodowanego migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna, szybka defibrylacja jest jedynym najskuteczniejszym sposobem ratowania życia.

Defibrylator

Warto zajrzeć:

Ta witryna może pomóc znaleźć sprzęt medyczny dopasowany do Twoich potrzeb!